Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Patrimoni cultural d’Andorra

Modalitat
Entitats/Centres
Disponibilitat
Modular

L’assignatura de Patrimoni cultural d’Andorra vol proporcionar a l’estudiant una idea clara i completa sobre la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni cultural a Andorra. Vol dotar els estudiants dels instruments formatius que els permetin atansar-se i entendre les claus interpretatives del patrimoni cultural en general, i en concret del patrimoni cultural d’Andorra, tot afavorint un major coneixement, sensibilitat i participació.

Aquest programa representa l’obertura d’una assignatura oferta dins del marc del bàtxelor en Humanitats de la Universitat d’Andorra als professionals interessats en la matèria.

Branques
Crèdits
6.00

Programa acadèmic

1. El patrimoni cultural: bases teòriques

1.1. Què entenem per patrimoni cultural? El concepte de patrimoni cultural.

1.1.1. La definició de patrimoni cultural segon la llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra

1.1.2. El concepte de patrimoni en l’àmbit internacional. La globalització del patrimoni

1.1.2.1. La UNESCO

1.1.2.2. Els texts normatius de la UNESCO

1.1.2.3. El Consell d’Europa

1.1.3. Andorra dins del marc internacional

2. L’ampliació i evolució del concepte de patrimoni.

2.1. Que és el patrimoni cultural immaterial?

2.2. El patrimoni natural

3. La construcció social del patrimoni cultural.

3.1. L’atribució dels valors al patrimoni

3.2. Valors i ús del patrimoni

3.3. El valor social del patrimoni

4. La percepció i la valoració del patrimoni cultural.

4.1. De la visió personal del patrimoni fins a la visió col•lectiva

4.2. Els diferents usos del patrimoni cultural en la societat actual

5. Les polítiques de salvaguarda i protecció del patrimoni cultural

5.1. El marc institucional i legal: els antecedents a la llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra.

5.2. La Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra.

5.3. Els instruments de protecció i gestió del patrimoni cultural

5.3.1. Els diferents patrimonis que existeixen. La classificació del patrimoni

5.3.2. El registre i inventari dels béns culturals

6. Els entorns de protecció dels béns d’interès cultural

6.1. Definició dels entorn de protecció

6.2. Com es defineix un entorn de protecció

6.3. Procediment per aprovar la delimitació de l’entorn de protecció dels monuments

6.4. Autorització d'obres dins dels entorns de protecció dels BICS

7. La LGOTU en relació a la protecció del patrimoni cultural

7.1. El patrimoni cultural en els Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials [POUPS]

8. La figura del Consell Assessor del Patrimoni Cultural

9. El Patrimoni cultural d’Andorra

9.1. Els espais per la presentació del patrimoni: definició i classificació

9.1.1. Els museus

9.1.1.1. Breu repàs a la història dels museus i la seva definició del museu

9.1.2. El patrimoni in situ

9.1.3. Els centres d’interpretació

9.1.4. Patrimoni i territori. Nous models: el territori museu, el conjunt interpretatiu i els parcs culturals

9.1.4.1. La interpretació del territori mitjançant un sistema de xarxa

9.1.4.2. Els elements de la xarxa

10. Els espais de presentació del patrimoni a Andorra

10.1. Els museus a Andorra

10.1.1. El naixement i el desenvolupament dels museus a Andorra

10.1.2. El futur museu nacional: realitat o ficció

10.1.3. L’estructura dels museus a Andorra

10.2. El patrimoni in situ a Andorra

10.3. Els centres d’interpretació a Andorra

10.4. El territori-museu a Andorra

10.4.1. Els itineraris culturals

11. Recursos i estratègies per la presentació del patrimoni i la seva viabilitat educativa i turística: la interpretació

11.1. El concepte de la interpretació

11.1.1. La necessitat de la interpretació

11.1.2. Criteris fonamentals i orientacions actuals de la interpretació

11.1.3. La interpretació com a instrument de gestió

11.1.4. Qui són els encarregats de mostrar la interpretació dels espais patrimonials? La mediació cultural.

11.2. La recuperació del patrimoni. La posada en valor

11.2.1. La importància de la investigació i l'inventari dels recursos patrimonials materials i immaterials

11.2.2. Definició de la missió

11.2.3. La definició dels objectius i estratègies

11.2.3.1. La formulació d'objectius

11.2.4. L'elaboració del discurs: la comunicació

11.2.4.1. Patrimoni: memòria i identitat

11.2.4.2. El patrimoni com a element de comunicació

11.2.4.3. Públic i missatge

12. El disseny d'un equipament interpretatiu

12.1. El disseny de l'equipament patrimonial. La interpretació com a eina de gestió

12.1.1. El Pla d'interpretació

12.1.2. Exemples de propostes metodològiques d’Andorra

12.2. Aspectes que cal tenir en compte en el disseny dels equipaments Interpretatius

12.3. La diversitat de recursos i dispositius de la interpretació: el cas de la Farga Rossell i la ruta del ferro

Més informació sobre la formació