Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Instruments financers

Entitats/Centres
Disponibilitat
Modular

El curs d’actualització en Instruments financers té per objectiu introduir els conceptes bàsics de les matemàtiques de les operacions financeres i sobretot presentar la seva aplicació a la realitat del món financer. Per poder seguir aquest curs, és imprescindible disposar d’una bona base de coneixements matemàtics.

En la segona part del curs, es presenten els cicles econòmics de l’empresa i es realitza amb detall una anàlisi del seu punt d’equilibri. També es presenta el tractament econòmic de les inversions, considerant un projecte de finançament associat, tant en condicions de certesa com en condicions de risc.

S’estructura en un curs acadèmic (de febrer a febrer de l’any següent) i està format per les unitats d’ensenyament següents:

- Matemàtiques de les operacions financeres (febrer – juny)

- Direcció financera (setembre – febrer de l’any següent)

El curs va dirigit a totes aquelles persones interessades en tenir coneixements bàsics de les matemàtiques de les operacions financeres.

Crèdits
12.00

Programa acadèmic

Matemàtiques de les operacions financeres

  1. Introducció a la matemàtica financera
  2. Operacions amb interès simple
  3. Operacions amb interès compost
  4. Rendes
  5. Préstecs

Direcció financera 

  1. Relacions econòmico-financeres
  2. Tractament econòmic de les inversions
  3. Els recursos financers de l’empresa
  4. Introducció del risc en les decisions d’inversió
  5. Cartera de valors i mercats financers