Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Dret laboral i Dret de la Seguretat Social

Modalitat
Entitats/Centres
Disponibilitat
Modular

Aquest curs té per objectiu l’assoliment d’una visió general de la regulació jurídica del Dret laboral i del Dret de la Seguretat Social aplicables al Principat d’Andorra, en la mesura necessària per a plantejar degudament i resoldre els conflictes que se susciten de manera més habitual.

Aquest curs presenta els principals aspectes directament vinculats amb el Dret laboral material aplicable al Principat d’Andorra i el seu desplegament normatiu, així com una visió completa de la regulació del sistema públic de protecció social vigent a Andorra, incloent el desenvolupament normatiu i la doctrina jurisprudencial que complementa i interpreta aquesta regulació.

Aquest programa representa l’obertura als professionals interessats en la matèria, d’una assignatura oferta dins del marc del màster en Dret de la Universitat d’Andorra.

Branques
Crèdits
4.00

Programa acadèmic

1. Mòdul 1: Dret laboral. Introducció

1.1. Antecedents

1.2. Evolució de la regulació en matèria laboral al Principat d'Andorra

1.3. Àmbit d'aplicació

2. El contracte de treball

2.1. Disposicions generals

2.2. Subjectes

2.3. Pactes típics

2.4. Durada

2.5. Classes

2.6. Suspensions del contracte de treball

3. La relació laboral

3.1. La prestació de treball

3.2. La determinació de la prestació de treball

3.3. Prestació de la part treballadora

3.4. Prestació de l’empresa

3.5. Extinció del contracte

4. Drets col·lectius dels assalariats

4.1. Drets de lliure sindicació, d'informació i de reunió

4.2. Dret de representació col·lectiva

4.3. La negociació col·lectiva

5. Règim disciplinari i sancionador

5.1. Règim disciplinari dels assalariats

5.2. Règim sancionador

5.3. Control administratiu i procediment sancionador

5.4. Introducció

5.5. Principis generals de la prevenció i la protecció

5.6. Subjectes

5.7. Planificació

5.8. Modalitats organitzatives

5.9. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos

5.10. Règim administratiu sancionador

6. Mòdul 2: Dret de la Seguretat Social

7. Concepte i organització del sistema

7.1. Antecedents històrics dels sistemes de protecció social

7.2. Origen i evolució històrica a Andorra

7.3. Gestió administrativa del sistema

7.4. Gestió financera del sistema

8. Els subjectes i introducció a les prestacions

8.1. El règim jurídic de previsió social, en la Llei 17/2008

8.2. Els subjectes de protecció social

8.3. Les prestacions. Introducció

9. Les Prestacions econòmiques

9.1. Prestacions econòmiques de la branca general

9.2. Prestacions econòmiques de la branca jubilació

10. Miscel·lània

10.1. Els convenis internacionals de seguretat social

10.2. Els expedients sancionadors

10.3. El procediment administratiu i jurisdiccional

10.4. Fiscalitat

Més informació sobre la formació

Adreça
Plaça de la Germandat, 7

AD600
Sant Julià de Lòria
Telèfon
743000
Adreces electròniques
Persona de contacte
Alexandra Monné Bellmunt