Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Dret administratiu d’Andorra

Modalitat
Entitats/Centres
Disponibilitat
Modular

El curs d’actualització en Dret administratiu d’Andorra es troba dividit en dos parts que tenen per objectiu l’obtenció d’una visió general i específica del Dret administratiu:

Part general:

Es pretén assolir una visió general, però a la vegada pròxima, de l’Administració pública andorrana en el seu conjunt, de la seva organització, de l’actuació administrativa i de la posició jurídica de l’administrat respecte a aquesta, així com del procediment administratiu i de la tutela jurisdiccional.

Part especial:

En aquesta part, s’examinen algunes de les institucions i branques del dret administratiu, com són el règim de l’estrangeria, la funció pública, el sistema de protecció social i el dret financer i el règim general dels serveis públics.

Branques
Crèdits
4.00

Programa acadèmic

1. BLOC 1: Part general

1.1. La Constitució i l’Administració Pública

1.2. L’acte administratiu

1.3. El procediment administratiu

1.4. Els contractes del sector públic

1.5. La responsabilitat de les administracions

1.6. Els béns de les persones públiques

1.7. L’activitat sancionadora de l’Administració

1.8. El sistema de control de l’Administració Pública (1) Control intern; els recursos administratius

1.9. El sistema de control de l’Administració Pública (II): Control extern; la Jurisdicció Administrativa i Fiscal

2. BLOC 2: Part especial

2.1. L'estrangeria

2.2. La funció pública

2.3. Medi ambient

2.4. L’expropiació a Andorra

2.5. El règim dels serveis públics

 

Més informació sobre la formació