Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

DPI Operador informàtic / Assistent d’atenció a l’usuari en TIC

Modalitat
Disponibilitat
Completa

El Diploma Professional Inicial de Operador i Atenció a l’Usuari té com a objectius capacitar  en l’atenció a l’usuari en l’àmbit  les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, instal·lacions i manteniments estàndards d’estacions de treball i dispositius tecnològics així com d’instal·lacions i actualitzacions de programaris d’usuari i suport al manteniment correctiu bàsic per garantir el funcionament del sistema informàtic.

Aquest diploma professional inicial té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 10 setmanes d'estades formatives en diverses empreses relacionades amb la formació.

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA PROFESSIONAL INICIAL DE OPERADOR I ATENCIÓ A L’USUARI.

Edat mínima
15
Edat màxima
18
Cursos
2
Hores de Teoria
1350.00 h
Hores de Pràctica
400.00 h

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional Inicial, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir entre 16 i 18 anys (Per a alumnes de 15 anys, que no hagin
  finalitzat 4t de 2a ensenyança, la matrícula està subjecta a un informe
  favorable d'una comissió d'admissió)
 • No és necessari el graduat

Eix Tècnico Professional

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Dur a terme  la gestió d'alertes, d’incidències i l’atenció bàsica a l’usuari en l’àmbit informàtic. On caldrà:
  1. Monitorar el sistema informàtic utilitzant les eines de monitoratge adients
  2. Realitzar les operacions bàsiques de  la gestió d’incidències informàtiques(TIC)
  3. Atendre consultes bàsiques de l'usuari relatives a les tecnologies de la informació
  4. Aplicar tècniques de gestió de la qualitat a l’atenció a l’usuari
 2. Realitzar operacions bàsiques d’instal·lació, configuració i manteniment dels dispositius tecnològics, xarxes locals, del seu programari i dels serveis disponibles. On haurà de poder:
  1. Realitzar la instal·lació i configuració dels dispositius tecnològics i les xarxes locals
  2. Efectuar la instal·lació i configuració dels programaris i serveis disponibles a les  estacions de treball i dispositius d’usuari
  3. Realitzar operacions bàsiques de manteniment preventiu i evolutiu dels dispositius tecnològics i les xarxes locals així com dels programaris i serveis IT.
 3. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals. On haurà de poder:
  1. Desenvolupar el propi projecte professional
  2. Analitzar el mercat de treball i el procés de recerca de feina
  3. Identificar els drets i les obligacions de les relacions laborals
  4. Identificar les característiques de l’activitat empresarial
  5. Aplicar les normes de seguretat, d’higiene i ambientals al centre de treball
  6. Efectuar la gestió d’informació utilitzant aplicacions ofimàtiques

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma professional inicial de operador i aptenció a l’usuari és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com a:

 • Assistent d’instal·lació  i manteniment d’equips microinformàtics
 • Operador de monitoratge dels sistemes  informàtics Helpdesk
 • Assistent de suport informàtic Operador de nivell 1

Podrà desenvolupar la seva activitat en els següents àmbits:

 • Departaments d'informàtica - Explotació/Operació
 • Centres d'Atenció a l'Usuari
 • Suport a l’usuari

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Cursar el Batxillerat Professional al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Realitzar altres estudis
 • Incorporar-se al món laboral

Més informació sobre la formació