Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

BP en tècnic de suport a la gestió administrativa

Modalitat
Disponibilitat
Completa

El titular del batxillerat professional (BP) tècnic de suport a la gestió administrativa és un professional que realitza activitats de suport administratiu en les diferents àrees empresarials, es a dir, administració, comptable, financer, comercial, d'atenció al client intern o extern, així com a la resta de les àrees de l’organització, aplicant els protocols i procediments establerts i actuant segons la normativa establerta.

La seva competència general és col·laborar en la gestió administrativa en l'àrea d'administració, recursos humans, comptabilitat o financera, de qualsevol empresa, tant pública com privada, sota supervisió, realitzant activitats administratives de compravenda, tresoreria, comptabilitat i de gestió de recursos humans, mitjançant les eines i suports informàtics necessaris.

El titular del batxillerat professional de tècnic de suport a la gestió administrativa certifica un nivell de competències de nivell 4 del Marc andorrà de qualificacions, que permet evolucionar cap a un nivell de qualificació d’igual nivell o superior per a la seva progressió professional.

 

Sortides professionals

Els principals àmbits en què pot desenvolupar la seva activitat són:

 • Administracions públiques i parapúbliques
 • Empreses privades (de qualsevol sector productiu, mida i forma jurídica)
 • Associacions, fundacions i entitats del tercer sector

Perfil professional

 • Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
 • Auxiliars administratius amb tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
 • Empleats d'informació i recepcionistes d'oficina
 • Telefonistes
 • Auxiliar Administratiu/va de comptabilitat i finances
 • Auxiliar administratiu/va de tresoreria /mitjans de pagament 4
 • Auxiliar Administratiu/va de recursos humans
 • Auxiliar Administratiu/va comercial
 • Auxiliar Administratiu/va d'atenció al client
 • Recepcionista
 • Empleat administratiu
 • Secretari

Més informació sobre la formació