Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Punt400 de La Massana

Població
Àmbit
Comunal

El centre jove Punt 400 és un equipament de proximitat polivalent adreçat a joves de 12 a 30 anys, des d’una vessant sociocultural, que promou i impulsa la socialització, la participació activa i dinamitza als joves de la parròquia, proporcionant informació, assessorament i oferint activitats socials, culturals, educatives i de lleure adaptades als seus interessos. Per tal d’assolir aquest objectiu, desenvolupa les següents actuacions:

  • Ofereix informació i assessorament als joves sobre els diferents àmbits d’actuació del centre  (educació, món laboral, salut, formació, etc.)
  • Informa, orienta i dóna suport als joves que ho requereixen sobre els diferents àmbits d’actuació, derivant a altres serveis de la parròquia o del país, si s’escau, coordinant-se amb aquests i fent el seguiment.
  • Organitza i desenvolupa xerrades i cicles temàtics sobre els diferents àmbits d’actuació del centre.

Promou la participació dels joves, facilitant espais d’intercanvi que potenciïn la xarxa social dels joves, millorant així, la seva cohesió social.

Estimula la capacitat dels joves per expressar-se i aportar els seus punts de vista i opinions mitjançant el foment i el suport de la creació juvenil i la promoció cultural.

Realitza una intervenció socioeducativa amb els joves en el cas que ho requereixin.

Aquestes actuacions es concreten en uns serveis adaptats a les necessitats dels joves, així com en l’elaboració d’una programació d’activitats al llarg de l’any.

Edat mínima
12
Edat màxima
30
Punt 400

Teatre juvenil

The teen Project

dsa<DFEF 

Més informació sobre el recurs