Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

Ministeri d'Afers Socials i Funció Pública

Població
Àmbit
Nacional

La Secretaria d’Estat d’Afers Socials s’estructura orgànicament en:

a. Departament d’Afers Socials
b. Departament d’Infància, Adolescència i Joventut.
c. Àrea de Polítiques d’Igualtat.
d. Àrea de Serveis Generals, Administratius i Pressupostaris.
e. Àrea de Serveis Jurídics.
f. Unitat de simplificació administrativa i gestió digital.

1. El Departament d’Afers Socials integra els àmbits organitzatius següents:

i. Àrea d’Atenció a les Persones i a les Famílies, en què està adscrit el Servei d’Atenció Immediata (SAI).
ii. Àrea de Promoció a l’Autonomia Personal.
iii. Àrea de Serveis Sociosanitaris.
iv. Àrea de Gestió de Prestacions.
v. Àrea d’Autorització, Acreditació i Inspecció Social i Sociosanitària.

2. El Departament d’Infància, Adolescència i Joventut integra els àmbits organitzatius següents:

i. Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en la qual està adscrit com a unitat organitzativa el Servei de Trobada Familiar.
ii. Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut.
iii. Àrea del Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera (CRAE).

3. L’Àrea de Polítiques d’Igualtat opera sota la dependència directa de la Secretaria d’Estat d’Afers Socials i la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, que assumeixen la direcció en aquest àmbit.

4. L’Àrea de Serveis Generals, Administratius i Pressupostaris opera sota la dependència directa de la Secretaria d’Estat d’Afers Socials, que assumeix la direcció en aquest àmbit

5. L’Àrea de Serveis Jurídics opera sota la dependència directa de la Secretaria d’Estat d’Afers Socials, que assumeix la direcció en aquest àmbit.

6. La Unitat de Simplificació Administrativa i Gestió Digital opera sota la dependència directa de la Secretaria d’Estat d’Afers Socials, que assumeix la direcció en aquest àmbit.

Clara Rabassa

Més informació sobre el recurs