Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

DPI d’Auxiliar de manteniment d’habitatges i instal·lacions

Modalitat
Disponibilitat
Completa

El programa de diploma professional inicial d’auxiliar de manteniment d’habitatges i instal·lacions té com a objectiu capacitar per a l’exercici d’aquesta professió com a auxiliar de xarxes d’evacuació i lampisteria, auxiliar de calefacció i climatització i auxiliar d’instal·lacions elèctriques i domòtiques.

L’eix de lampisteria i calefacció planteja col·laborar en la planificació i la realització de muntatges bàsics tant de lampisteria com de calefacció i climatització interpretant el material necessari i preparant la zona de treball per muntar xarxes de subministrament d’aigua, aparells sanitaris i equips de calefacció i climatització.

L’eix d’electricitat i domòtica preveu la preparació i la instal·lació dels equips (no només dels cablejats entre elements, també dels suports, les caixes i les canalitzacions), així com la substitució de mecanismes i la comprovació del funcionament de les instal·lacions elèctriques i domòtiques.

Branques
Edat mínima
16
Cursos
2

Accés

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d’estudis
 • Haver finalitzat, com a mínim el 3r curs de 2a ensenyança i ser major de 16 anys i menor de 19.
 • Les places disponibles seran adjudicades, en primer lloc i per ordre de preinscripció, als alumnes que estiguin cursant 3r o 4t curs de 2a ensenyança del S.E.A o equivalent, en un centre educatiu d’Andorra en el moment de realitzar la preinscripció ( GRUP 1- G2 ). Posteriorment s’adjudicaran les places disponibles als alumnes que en el moment de realitzar la preinscripció estiguin cursant un Batxillerat General o una Formació Professional i que no disposin d’una titulació superior al nivell 2 del MAQ ( GRUP 2 – G2 ) . En un tercer període, i per ordre de preinscripció, s’adjudicaran les places a la resta de persones que ho sol.licitin. En casos excepcionals i prèvia autorització de l’àrea encarregada de la inspecció educativa, podran accedir a aquests estudis alumnes menors de 16 anys, tenint en compte l’informe d'orientació emès pel centre educatiu de procedència. El centre els haurà d’inscriure amb prioritat.
 • No és necessari el graduat.

Competències

Eix transversal

 • C1. Emprendre projectes professionals per millorar l’entorn
 • C2. Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • C3. Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l’entorn social i professional
 • C4. Comunicar en l’àmbit personal i professional
 • C5. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals

Eix de lampisteria i calefacció

 • C6. Dur a terme operacions bàsiques de lampisteria
 • C7. Dur a terme operacions bàsiques de calefacció i climatització

Eix d'electricitat i domòtica

 • C8. Realitza operacions bàsiques d’electricitat i domòtica

Sortides professionals

El titular del diploma professional inicial podrà exercir com a:

Auxiliar de calefacció i climatització

Auxiliar d’instal·lacions elèctriques i domòtiques

Auxiliar de xarxes d’evacuació i lampisteria

Més informació sobre la formació