Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

BP en tècnic de Suport de Sistemes informàtics i xarxes

Modalitat
Disponibilitat
Completa

El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes té com a objectiu capacitar als aprenents a realitzar activitats operatives a la instal·lació, la configuració i el manteniment d'equipaments i sistemes informàtics, en diferents entorns i infraestructures tecnològiques, a donar suport en la gestió i administració de sistemes informàtics, assegurant l'optimització del seu funcionament, respectant els protocols establerts així com la normativa de seguretat i salut en el treball i de protecció del medi ambient. A més a més, els aprenents seran capaços de resoldre incidències bàsiques relacionades amb els serveis i sistemes informàtics.

Aquest batxillerat professional té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 220 hores d'estades formatives en diverses empreses o entitats relacionades amb la professió.

 

Edat mínima
16
Cursos
2
Hores de Teoria
1780.00 h
Hores de Pràctica
220.00 h

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha de:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis.
 • Tenir 16 anys ( o complir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en curs).
 • Tenir el graduat en segona ensenyança o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra.

Competències

Eix professional

 1. Realitzar la implantació dels sistemes informàtics i els serveis de veu, dades, multimèdia i Internet de les coses (IdC)
 2. Donar suport a l’administració dels sistemes informàtics i dels serveis de dades, veu i multimèdia
 3. Donar suport a les operacions i el manteniment dels sistemes informàtics i dels serveis de dades, veu, multimèdia i les plataformes i ecosistemes d’IdC
 4. Donar suport a les operacions i el manteniment dels sistemes informàtics i dels serveis de dades, veu, multimèdia i les plataformes i ecosistemes d’IdC

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 1. L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 2. Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 3. Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 4. Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 5. Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

 • Tècnic/a de suport de sistemes informàtics.
 • Tècnic/a de suport de xarxes informàtiques de veu i dades .
 • Tècnic/a de suport en seguretat i alta disponibilitat d’entorns tecnològics. 
 • Tècnic/a de suport en desplegament d’infraestructures on premise i al cloud.
 • Tècnic/a de suport en administració de sistemes gestors de bases de dades.
 • Tècnic/a de suport en automatització de processos.
 • Tècnic/a de suport en la posada en producció d’aplicacions i serveis informàtics.

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà:

Més informació sobre la formació