Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

BP en tècnic de suport de desenvolupament de programari.

Modalitat
Disponibilitat
Completa

El titular del batxillerat professional (BP) “Tècnic de suport de desenvolupament de programari” és un professional que participa donant suport a l’equip de desenvolupament en les tasques delegades, col·laborant en la gestió de bases de dades, en el desenvolupament d’aplicacions informàtiques realitzant tasques de suport mitjançant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’optimització del seu funcionament i respectant els estàndards i bones pràctiques establertes.

El titular del Batxillerat professional (BP) “Tècnic de suport de desenvolupament de programari” posseeix un nivell de competències de nivell 4 al Marc Andorra de Qualificacions i CINE-4.5.3. (Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació) que permet evolucionar cap a un nivell de qualificació d’igual nivell o superior per al seu desenvolupament professional.

 

Edat mínima
16
Edat màxima
21
Cursos
2

Camp d’activitats

En qualitat de “Tècnic de suport de desenvolupament de programari” exercirà fonamentalment la seva activitat laboral en l’àmbit del desenvolupament del programari, formant part de l'equip de desenvolupament informàtic.
Els principals àmbits en els que pot desenvolupar la seva activitat són:

  • Prestadors de serveis de tecnologia de la informació
  • Consultories tecnològiques
  • Consultories informàtiques
  • Departaments de tecnologies de la Informació i comunicació d’Administracions públiques, organitzacions o empreses.

 

Funcions i tasques professionals

Els titulars del BP “Tècnic de suport de desenvolupament de programari” han de:

  1. Col·laborar en el modelat de dades i en la gestió de bases de dades.
  2. Realitzar operacions bàsiques de desenvolupament del back-end del projecte de software.
  3. Realitzar operacions bàsiques de desenvolupament del front-end del projecte de software (UI/UX)
  4. Realitzar operacions bàsiques de desplegament, manteniment i actualització de les aplicacions informàtiques.

Més informació sobre la formació