Vés al contingut
(+376) 829456 - (+376) 696046
 
 
 

BP de Tècnic Sociocomunitari TSOCO

Modalitat
Disponibilitat
Completa

El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic Sociocomunitari té com a objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió formant part d'equips tècnics d'atenció social, d'atenció a la infància, l'adolescència i la joventut, d'atenció a persones amb discapacitat, dependència o d'atenció a la gent gran.

Aquest batxillerat professional té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 220 hores d'estades formatives en diverses empreses o entitats relacionades amb la professió.

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA  DE BATXILLERAT PROFESSIONAL DE TÈCNIC SOCIOCOMUITARI.

Branques
Edat mínima
16
Cursos
2
Hores de Pràctica
220.00 h

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha de:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir 16 anys ( o complir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en curs)
 • Tenir el graduat en segona ensenyança o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra

Eix Tècnico Professional

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Acompanyar la persona usuària en les activitats bàsiques de la vida diària. On haurà de poder:
  1. Facilitar la cura de la higiene en funció de les necessitats de la persona usuària
  2. Facilitar la ingesta i l'alimentació de la persona usuària
  3. Facilitar la mobilitat a la persona usuària
  4. Promoure la independència funcional de la persona usuària
  5. Donar suport a la persona usuària en les activitats sanitàries
  6. Facilitar hàbits de vida saludables a la persona usuària
 2. Acompanyar la persona usuària en les activitats instrumentals de la vida diària i d'interacció amb l'entorn proper. On haurà de poder:
  1. Donar suport en la neteja de l'habitatge i en el manteniment bàsic de l'entorn de la persona usuària
  2. Facilitar la preparació d'alimentació i l'aprovisionament de la unitat de convivència de la persona usuària
  3. Donar suport en la gestió i organització de les finances personals o de la unitat de convivència
  4. Donar suport en l'ús de mitjans de transport i de sistemes de comunicació
  5. Donar suport en l'organització d'activitats lúdiques, d'oci i temps lliure de les persones usuàries
 3. Promoure el desenvolupament sensorial, motriu, cognitiu, emocional i social de la persona usuària. 
 4. Promoure la inclusió i la participació activa de la persona usuària en la comunitat. On caldrà:
  1. Donar suport en intervencions socials a persones en situació de risc
  2. Participar en la intervenció del servei de teleatenció domiciliària
  3. Acompanyar en el desenvolupament d'habilitats relacionades amb l'àmbit laboral
  4. Donar suport en els programes per prevenir la violència de gènere, domèstica i en qualsevol àmbit
 5. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals. On caldrà:
  1. Analitzar l'entorn de les organitzacions
  2. Descriure la gestió i la participació de les persones en les organitzacions
  3. Participar en la gestió financera, en la gestió d'operacions i en la funció del màrqueting de l'organització
  4. Participar en la gestió de l'organització de l'àmbit dels serveis socials o sociosanitaris

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides professionals

Els principals àmbits en què pot desenvolupar la seva activitat són: 

Àmbit social

 • Servei d’atenció domiciliari (a la llar de la persona i/o família).
 • Servei d’habitatges tutelats o centres especialitzats de joves.
 • Servei de llar residencial.
 • Servei de residència assistida.
 • Servei de casal de gent gran.
 • Servei de dia per a persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat greu i persones amb problemes de salut mental.
 • Servei ocupacional per a persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental greus.
 • Servei de club social per a persones que per causa d’un trastorn mental tenen dificultats d’inserció social i comunitària.
 • Servei d’infància i d’adolescència amb dificultats o en situació de risc.
 • Servei de temps lliure específic per als infants, adolescents i adults amb necessitats específiques derivades d’una discapacitat greu o d’una dependència.
 • Servei d’acollida d’infants i adolescents. o Servei d’atenció precoç del retard en el desenvolupament o discapacitat (Impuls).

Àmbit educatiu 

 • Centres d’educació infantil de 0-3 anys (guarderies infantils, escoles bressol).
 •  Servei de lleure (centres d’activitats extraescolars, casals infantils).
 • Serveis escolars (patis i menjadors)
 • Suport especialitzat a alumnes amb discapacitat en els centres educatius (Progrés).

 

Tenint en compte el Reglament regulador de la Classificació nacional d’ocupacions d’Andorra, que estableix la classificació professional de les ocupacions, el titular del BP de tècnic sociocomunitari pot exercir la seva professió com a:

 • 5121001 Cuidador de nens
 • 5121003 Cuidador en llar d’infants
  • Personal educatiu responsable de guarderies infantils
  • Monitors d’atenció a la infància en situació de risc
  • Monitors/auxiliars de centres especialitzats de joves en risc
  • Monitor per a espais de lleure (ludoteca, patis i menjadors escolars)
 • 5113002 Assistent domiciliari
 • 5129003 Cuidador de minusvàlids físics, psíquics i sensorials
  • Cuidador/animador de gent gran o Cuidador/animador de persones amb dependència
  • Cuidador/animador/assistent de persones amb discapacitat o Auxiliar sociocomunitar

Continuïtat d'estudis

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

Més informació sobre la formació